Želejuve - Historie
Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie

Historie Želetavského fotbalu                                                                                                                                                       

Počátky fotbalu v Želetavě spadají do meziválečného období. Konkrétně v roce 1922 se stali fotbalisté jako samostatný oddíl součástí Sokola Želetava.

V roce 1939 byl založen fotbalový klub SK Želetava. V okolních obcích však v té době existovalo jen velmi málo fotbalových klubů, a tak byli želetavští fotbalisté odkázáni na několik málo soupeřů, a to ještě soupeřů ne blízkých, takže cestovné pravidelně pohltilo celý výtěžek zápasu.

Brzy po skončení 2. světové války vznikla v Želetavě fotbalová jedenáctka s kapitánem M. Havlíčkem. Činnost tohoto oddílu SK Želetava však brzy skončila. Po devítileté přestávce v roce 1954 vzniklo nové družstvo DSO (Dobrovolná sportovní organizace) Sokol Želetava pod vedením V. Bártů. Upravilo se travnaté hřiště na bývalém tržišti u Starého hradu (nyní nádvoří Strojmontu). V roce 1955 byl fotbalový oddíl jedním z nejlepších v okrese. V roce 1956 však na rok přerušil činnost. V roce 1957 se fotbalový oddíl znovu obnovil pod vedením V. Ondráčka. V letech 1960 – 1964 se kopaná v Želetavě nehrála. V roce 1964 se z důvodu rozšiřování Strojíren zrušilo fotbalové hřiště „na tržišti“ a počalo se s budováním nového poblíž Sokolské zahrady. Kopaná se zde začala hrát o rok později.

V 70. letech hrála Želetava ve III. skupině okresního přeboru (OP). Oddíl kopané vedl F. Oplt. Dřevěné branky byly nahrazeny kovovými, budovalo se jednoduché ohrazení hřiště. Začala se stavět budova na Sokolské zahradě s šatnami a dalšími prostory pro společenské využití. V akci „Z“ MNV Želetava vyrostla na místě staré kuželny a saletru za brigádnické pomoci občanů stavba za  jeden milion korun. Budova byla dána do užívání v roce 1976.

V roce 1973 vznikl oddíl dorostu kopané, který vedl M. Havlíček. V příštím roce již obsadil druhé místo v okresní soutěži. M. Havlíček se zároveň věnoval  i novému oddílu žáků, který se zanedlouho zúčastnil celostátní soutěže. Výsledky obou oddílů se rok od roku zlepšovaly a oba se umisťovaly na prvních místech tabulky. Rokem 1979 M. Havlíček s trenérskou prací skončil.

Počátkem 80. let došlo ke stagnaci oddílu kopané, hlavně pro nekázeň některých hráčů. Naproti tomu se vzmohl oddíl kopané žáků pod vedením M. Slavíčka a M. Kasáčka. V sezóně 1979/80 zvítězil v okresní soutěži a byl mu udělen titul „Vítěz soutěže slušnosti“. V roce 1981 koupila TJ starší autobus, aby se zápasů mohli účastnit i fanoušci. Upravila se hrací plocha fotbalového hřiště – rozšířila se hrací plocha, hřiště bylo odvodněno a byly zbudovány pletivové zábrany za brankami. V roce 1981 byl založen oddíl mladších žáků, který se pod vedením P. Sedláčka, J. Janíčka a J. Slavíčka stal v sezóně 1984/85 vítězem okresního přeboru a vítězem fotbalového turnaje na Rudé hvězdě Třebíč. Rovněž i mužstvo kopané dorostenců pod vedením M. Slavíčka si vedlo dobře a v sezóně 1983/84 skončilo na 2. místě v okresním přeboru ( OP). V dalších letech se umisťovalo ve středu tabulky.

V sezónách 1987 - 1990 vedli oddíl mladších žáků J. Dohnal, P. Svoboda, J. Svoboda a M. Polenda. Oddíl starších žáků vedl J. Slavíček a J. Janíček. V OP obsadili starší žáci nejprve 2. místo a v sezóně 1988/89 se stali vítězi OP. Oddíl dorostu vedl M. Slavíček a I. Bambuch. Oddíl mužů vedl M. Kasáček a J. Ján.

V 90. letech se želetavskému fotbalu dařilo. Oddíl měl většinou 4 nebo dokonce 5 družstev. Oddíl starších žáků vedli tito trenéři : R. Poledna, J. Svoboda, později Z. Čermák, B. Dohnal a J. Vrbka. Oddíl dorostenců pod vedením M. Kasáčka a J. Mastného postoupil v sezóně 1990/91 do krajské soutěže. Později oddíl trénovali P. Sedláček a Z. Daniel. V krajské soutěži se želetavští dorostenci v sezónách 1991/92 a 1992/93 umístili vždy v první polovině tabulky. Poté většinou bojovali o udržení. Družstvo mužů vedli B. Vranka, v roce 1996 na podzim Z. Daniel a poté P. Vranka až do roku 1999. V sezóně 1994/95 vybojovalo toto mužstvo postup do II. tř. OP, kde účinkovalo až do roku 1999. Do sezóny 1993/94 bylo přihlášeno nové mužstvo mužů Želetava „B“ pod vedením P. Sedláčka , později V. Ondráčka a M. Polendy. V letech 1997 – 1999 měl fotbalový oddíl 5 družstev : mladší a starší žáky, dorost a dvě družstva mužů. Po odchodu trenéra mužů Želetavy „A“ P. Vranky a některých hráčů za lepšími podmínkami do okolních vesnic se tým pod vedením B. Dohnala přehlásil do následující sezóny o třídu níže, tzn. do III. tř. skup. B okresních fotbalových soutěží. V letech 1999 – 2001 měl fotbalový oddíl  čtyři mužstva : krom družstva mužů „A“, mladší žáky, které vedli P. Vranka, Z. Malík a Z. Čermák, starší žáky, pod vedením J. Bílka a M. Veselého, trenérem mužů „B“ byl J. Svoboda a R. Poledna. V 90. letech se uskutečnilo několik ročníků „Memoriálu Jaroslava Slavíčka“. V sále kulturního domu se pořádaly halové turnaje. Dále byly pořádány taneční zábavy a tradiční letní karnevaly.

V roce 1992 zakoupil TJ Sokol malý autubus za 100 000,-Kč. Výdaje za naftu ročně představovaly asi 20 000,-Kč a za elektřinu a plyn na Sokolské zahradě dalších 20 000,-Kč. Po přičtení dalších výdajů, jako jsou materiální zabezpečení pro kopanou a hokej, úhrada zimních stadiónů, atd., vycházela minimálně trojnásobně vyšší částka, než byly dotace na činnost z okresu. Chybějící prostředky na svoji činnost získávala TJ Sokol z dotací od obce Želetava, od sponzorů a z výtěžků z karnevalů a tanečních zábav.

V sezóně 2001/02 došlo po odchodu mnoha hráčů z družstev mužů za lepšími podmínkami ke zrušení oddílů mužů. Fotbalové hřiště již nevyhovovalo. Funkční zůstalo pouze družstvo mladších žáků pod vedením J. Vrbky, M. Polendy, Z. Daniela a A. Vrbky. V sezóně 2003/04 zvítězili mladší žáci v OP. Zimní příprava fotbalistů probíhala již v nové sportovní hale při ZŠ Želetava. Z iniciativy zastupitelstva obce se v roce 2003 začalo budovat nové travnaté hřiště. V sezóně 2005/06 hráli pouze mladší žáci pod vedením M. Polendy, J. Vrbky a R. Poledny. Fotbalovou přípravku – chlapce 5 až 8 leté vedl J. Vrbka . Na podzim 2005 byl na členské schůzi fotbalového oddílu zvolen nový předseda fotbalového oddílu V. Novák. Od sezóny 2006/07 je znovu po pěti letech Želetava zastoupena v okresní soutěži v kategorii mužů. Drtivá většina aktivních želetavských fotbalistů, kteří působili v klubech okolních obcí, projevila zájem vrátit se do svého mateřského oddílu. Nové hřiště ještě nebylo hotovo, a tak museli želetavští hráči sehrát svá domácí utkání v Opatově. Družstvo mužů vyhrálo nejnižší soutěž (IV. třída skup. B okresních fotbalových soutěží) a postoupili o stupeň výš – do III. třídy kde v roce 2001 skončili. 28.7.2007 byl slavnostním výkopem starosty obce O. Čecha zahájen provoz na novém hřišti.

V současnosti disponuje želetavský fotbal čtyřmi oddíly: Muži A hrají nejnižší krajskou soutěž stejně jako dorostenci. Muži B nastupují proti soupeřům ve III. třídě okresních fotbalových soutěží. Želetavští žáci hrají okresní soutěž žáků.